website creation software


Groene speerpunten

De groene speerpunten zijn eenvoudig maar belangrijk.

We willen levendige kernen met ruimte voor ontmoeting. Met groene, rustige verkeersveilige buurten en verbindingen. Met gezonde lucht en plaats voor zuiver water. 

Dat is waar wij op inzetten: we vergroenen de openbare ruimte en geven voetgangers en fietsers voorrang. We investeren in betaalbare woningen en in waterzuivering. In goed onderwijs en cultuur. 

Een gemeente op maat van inwoners die voor elkaar zorgen en wij voor hen.

Álle inwoners.

Menselijker

In alle dorpskernen biedt Maldegem logistieke steun aan verenigingen en komt een wijkagent op de fiets langs. Er is groene ruimte en speelkans. De gemeente stimuleert er handel en korte keten. Je kunt een  gemeentelijk busje nemen naar de maandagmarkt.

In al onze dorpskernen realiseert Maldegem een woonzorgzone met een hindernisvrij voetgangers-parcours. OCMW en zorgverleners werken in die zone samen om iedereen thuis gepaste zorg te bieden.

Maldegem gaat concrete projecten aan met de scholen. Terreinen en gebouwen samen ontwikkelen, onderhouden en gebruiken, versterkt de school, haar leerlingen, ouders en personeel. Ook de dorpskern en haar bewoners varen er wel bij.

Eerlijker

Een sterk Maldegem werkt een participatieprocedure uit om de burgers van bij het begin te betrekken bij lokale projecten. Het beleid voorziet een aanzienlijk burgerbudget. Bewonersgroepen kunnen hiervoor zelf acties indienen.

Het OCMW trekt niet enkel de steun aan armen verder op, het investeert nog meer in begeleiding. We versnellen sociale woningbouw en de kwaliteit van wonen. Huis van het Kind biedt opvoedingsondersteuning, een speel-o-theek en schoolse revalidatie .

Het Sociaal Huis komt bij je thuis en kan nog meer tijd aan jou besteden. Maldegem informeert je op maat over alle rechten en diensten waarvan je kunt genieten. De informatie komt naar je toe als je die nodig hebt.

Gezonder

Slachtoffers van verkeer, droogte, hitte of felle regen, van ongezonde lucht, water of voedsel, van te weinig groen of te veel stress ... elk slachtoffer is er één te veel. Het mag geld en inspanning kosten om jou en je geliefden groene veiligheid te bieden. En ook de komende generaties...

Maldegem voert alle fiets- en waterzuiveringsplannen in Verbranden Bos, Middelburg, Vossenhol, Krommewege, Rapenbrug- en Westeindestraat uit. Later staan minstens ook Briel-, Stations- en Bogaardestraat op de planning.

Woonuitbreidingsgebieden Reesinghe en deel Adegemdorp worden gemengd landbouw/natuurgebied. Gedaan met ontlandbouwing voor menselijke infrastructuur. Boeren zijn partners in een landschap met trage wegen, ecologisch hakhout- en maaibeheer,...  

Maximale verkeersveiligheid: geen extra of onnodig zwaar verkeer op de N9 door Adegem of andere dorpen. Maldegem creëert overal schoolstraten en
veilige school–thuistrajecten voor fietsers. Maldegem wekt lokaal eigen alternatieve energie op.

Maldegem verkeers- en waterveilig?
Fors investeren!

Het bestuur met groenen erin haalde sinds 2013 van meer dan 1000 mensen het afvalwater uit de sloten. Daardoor daalde de kans op wateroverlast in Adegem- en Kleitcentrum gevoelig. Intussen legde dat bestuur met groenen bijna 3 km nieuwe fietspaden aan en/of vernieuwde ze die naar comfortabele, veilige normen.

Veilig kunnen fietsen moet weer vanzelfsprekend zijn

Groen Maldegem wil die drievoudige winst verder uitrollen over het hele grondgebied. Er liggen soortgelijke plannen klaar met veel ruimte voor fietsers en zuiver water dat veilig in een natuurrijkere omgeving mag blijven. De komende bestuursploeg moet enkel nog budget voorzien en de projecten uitvoeren zoals gepland.

De groenen zijn hiervoor de beste garantie. Waterpolder/Langeweg in Middelburg. Schauten-, Pollepel- en Gotjens-straat op het Vossenhol. Rapenbrug- en Westeindestraat en later Briel-, Stations- en Bogaardestraat en ... er is nog véél werk en wij zijn bereid.

Stem groen, water en fiets.